PALĪDZĪBA

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS IESPĒJAS TUBERKULOZES PACIENTIEM

SOCIĀLAIS DARBINIEKS VAR SNIEGT SEKOJOŠU ATBALSTU UN PALĪDZĒT:

•    noformēt personu apliecinošus dokumentus (dzimšanas apliecību, pasi, personas kodu u.c.),
•    sagatavot dokumentus iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā,
•    reģistrēties pie ģimenes ārsta,
•    nodibināt un uzturēt kontaktus ar valsts iestādēm, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām.

SOCIĀLAIS DARBINIEKS SNIEDZ INFORMĀCIJU PAR:

•    sociālajām tiesībām,
•    iespējamo sociālo palīdzību,
•    sociālajiem dienestiem,
•    pansionātiem,
•    patversmēm,
•    sociālajām mājām,
•    valsts sociālās apdrošināšanas iespējām,
•    psihosociālo atbalstu – atbalsta un pašpalīdzības grupās,
•    zupas virtuves pakalpojumiem,
•    bezmaksas iespējām saņemt medicīnisko palīdzību.

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS IESPĒJAS TB AMBULATORĀS ĀRSTĒŠANAS POSMĀ LATVIJĀ:

•    visos Latvijas rajonos sociālās palīdzības iespējas katram TB pacientam izskata individuāli, ņemot vērā konkrētās pašvaldības iespējas.

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS IESPĒJAS TB AMBULATORĀS ĀRSTĒŠANAS POSMĀ RĪGAS PILSĒTĀ:

•    visiem TB pacientiem, kuri ierodas izdzert nozīmētos medikamentus tuberkulozes ārstniecības iestādē, ir iespēja saņemt Rīgas domes piedāvāto sociālo atbalstu.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, tā ambulatorā nodaļā un filiālē pacientiem ir pieejams  sociālais darbinieks, kurš palīdz risināt visus sociālos jautājumus.