Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība

Notiek pacientu informatīvās pēcpusdienas

Jau no 24. marta tiek rīkotas pacientu informatīvās pēcpusdienas, kurās tiek apskatītas tādas tēmas kā: Tuberkulozes un HIV aktualitāte, efektīva komunikācija, sevis iepazīšana, resursu atklāšana un virzīšana veselības atgūšanai, elpošanas vingrinājumi u.c.  Kopā notikušas jau 7 no 10 pacientu nodarbībām.

Nodarbības vada Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas Ambulatorās nodaļas virsmāsa un Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības valdes locekle Evita Biraua un biedrības “DIA+LOGS” (atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS) pārstāve Lelde Zēna.

Evita Biraua: “Neskatoties uz plašo informācijas pieejamību, pacienti apjūk un nespēj adekvāti pielietot zināšanas savas veselības atgūšanā, saglabāšanā un uzturēšanā. Pacientu izglītošanās un atbalsts atrodoties slimnīcā ir būtisks, jo nodrošina izpratnes veidošanu un savu resursu attīstību. Sniegtā informācija dot izglītojošus resursus cilvēkiem. Izglītošanās darbu veic ārstējošais ārsts un aprūpē iesaistītās māsas un atbalsta personāls, taču papildus izglītojošas pēcpusdienas paver plašākas iespējas. Nodarbības norisinās grupās, kas arī ir kā resurss, atbalstot vienam otru, daloties savās sajūtās un pieredzē. Tādejādi rodas arī emocionālais atbalsts.”

______________________________________________________________________

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pacientu informatīvās pēcpusdienas ir sagatavotas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība. 

“Sabiedrības plaušu veselības pratības veicināšana tuberkulozes profilaksei” (projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/037/04), #SIF_NVOFonds