Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība

Leimana balva