1923. -1940. gads

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība 1923-1940

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrību (LTBAB) 1923. gadā nodibināja pulciņš ārstu un Universitātes profesoru, lai “izietu cīņā pret cilvēces visļaunāko ienaidnieku – tuberkulozi“.

Pirmo plašāko sapulci Universitātes aulā atklāja pirmais Valsts Prezidents Jānis Čakste, uzaicinādams pie šī svētīgā darba rokas pielikt ikvienu Latvijas pilsoni. Darbu sākot, biedrībai nebija nekādu līdzekļu. Birojs mitinājās valdes priekšsēdētāja privātajā dzīvoklī. Vēlāk Valsts Prezidents laipni atvēlēja telpas birojam pilī.  

Elza Klaustiņa, sabiedriskā darbiniece un LTBAB priekšsēdētāja, 1885.-1971. g. (avots: www.literatura.lv)
1924. gads, Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības birojs (kanceleja) Rīgas pilī. No kreisās: 1. grāmatvedis Jānis Krastiņs, 2. Tuberkulozes apkarošanas biedrības priekšsēdētāja Elza Klaustiņa, 3. darbvede Erna Resgale (avots: Latvijas Nacionālais arhīvs)

Balta puķe jeb margrietiņa ir tuberkulozes apkarošanas simbols visā pasaulē. Pirmo Baltās puķes dienu Rīgā sarīkoja Vidzemes tuberkulozes apkarošanas biedrība (Krievijas līgas nodaļa) 1912. gadā.

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība (LTBAB) tika dibināta tikai pēc Otrā pasaules kara – 1923. gadā un 1924. maija mēnesī LTBAB sarīkoja pirmo “baltās puķes” dienu – līdzekļu vākšanu ar bundžiņām. Vēlāk LTBAB rīkoja Baltās puķes dienu visā Latvijā. Par tās norisi bija atbildīga LTBAB priekšsēdētāja Elza Klaustiņa (1885-1971). 

Latvijā Baltās puķes diena tika atzīmēta visā valstī, aicinot ne tikai ziedot naudu pret “tautas lielāko ienaidnieku, bet arī rotāties ar baltu ziedu. Turklāt cilvēki ne vien sprauda baltu ziedu pie krūtīm, bet rotāja telpas, auto, pilsētvidi un līksmi pavadīja šo dienu.

sss
1938. gads, Rīga, sievietes ar baltās puķes piespraudēm – tuberkulozes apkarošanas simbolu visā pasaulē (avots: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja arhīvs)
sss
Baltās puķes diena Rīgā 1913. gada maijā, autors nezināms (avots: Zudusī Latvija)
sss
Pirmās ''Baltās puķes'' dienas ziedojumu vācēju grupas foto. Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība "Baltās puķes" dienas labdarības pasākumā vāca līdzekļus ar tuberkulozi slimiem cilvēkiem, 1924. gads (avots: Latvijas Nacionālais arhīvs)

Biedrība organizēja mantu un naudas loterijas, labdarības tirdziņus, laimes akas, koncertus, teātra izrādes, priekšlasījumus, izdeva greznuma telegrammas, speciālas pastmarkas, sērkociņu kastīšu etiķetes.

No savāktās naudas LTBAB ierīkoja pirmos aizgādniecības punktus (dispanserus) Rīgas pilsētas un bērnu slimnīcās, kā arī Sarkandaugavā. Ar aizgādniecības punktu atvēršanu trūcīgajiem slimniekiem tika dota iespēja pārbaudīt savu veselību, kā arī saņemt bezmaksas padomus un palīdzību. 

Biedrības priekšsēdētāja Elza Klaustiņa savā referātā, kas izdots 1934. gadā, raksta: “Ikvienam ir mēģināts palīdzēt, cik tas biedrības spēkos stāvējis. Māsas cītīgi apmeklējušas slimniekus mājās, tos pamācot un aizrādot, kā atgūt bojāto veselību, kā izturēties, lai pasargātu sevi un savus tuviniekus no saslimšanas ar tuberkulozi, palīdzējušas iekļūt slimnīcās, sanatorijās, patversmēs. Vistrūcīgākie slimnieki ārstēti ambulatori, izsniegti produkti, kā piens, sviests, zivju eļļas, atsevišķos gadījumos drēbes, miesas un gultas veļa.”

Pakāpeniski tika atvērtas sanatorijas – pirmā sanatorija bija bērnu sanatorija Ogrē (Grīvas muižā), sākumā ar 40 gultām, bet vēlāk gultu skaits tika palielināts līdz 80. Tāpat arī tika atvērtas Gaujas bērnu sanatorija Iļķenē, jauniešu sanatorija Īlē, kā arī vairākas bērnu vasaras kolonijas ģimnāziju telpās (Cesvainē, Zaļeniekos, Rūjienā) u.c.

Bijušas sanatorijas pieaugušajiem un bērniem Rīgā, Īlē, Ropažos, Ogrē un Ulbrokā. Tāpat arī bijušas vasaras kolonijas: Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Cesvainē, Valmierā un Krāslavā. Bijuši internāti ar tuberkulozi slimu bezdarbnieku bērniem Ogrē un Lielplatonē, kā arī darbojušies bezmaksas aizgādniecības punkti Rīgā, Cēsīs, Jelgavā un Liepājā. 

1931. gads, Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības Bērnu sanatorija Ogrē (avots: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja arhīvs)

1935. gadā biedrības sanatorijās un kolonijās ārstēti 1399 slimnieki, bet aizgādniecības punktu apmeklējušas 10830 personas.

Biedrības priekšsēdētāja Elza Klaustiņa savā referātā (1934.g.), atskatoties uz biedrības 10 gadu darbu, raksta:

Ne jau tik gludi veicās toreiz koloniju un sanatoriju darbs, kā tas ir tagad. Gan vecāki no savas puses negribēja bērnus kolonijā laist, gan bērni, nepieraduši pie kārtības un režīma, mēģināja bēgt, tā radot rūpes un raizes koloniju vadībai. Tomēr, kad rudenī bērni atgriezās mājās pieņēmušies svarā un spēkā, tad vecāki savu spriedumu mainīja un nākošā gadā jau pieteicās nevien pagājušā gada koloniju bērni, bet tāds daudzums bērnu, kuriem ārsti ieteikuši veselības uzlabošanai atpūtu sanatorijās un kolonijās, ka ar skubu vien biedrībai bija jādomā par vietu pavairošanu kā sanatorijā, tā kolonijā

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības Bērnu sanatorija Ulbrokā, gads nezināms (avots: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja arhīvs)
Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības sanatorija Rīgā, Tallinas ielā, gads nezināms (avots: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja arhīvs)
Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības Bērnu sanatorija Ulbrokā, gads nezināms (avots: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja arhīvs)

1937. gadā
Biedrība iekļauta Veselības veicināšanas biedrībā kā Tuberkulozes apkarošanas sekcija.

1940. gadā
Biedrības darbību pārtrauc.