pacientu nodarbība stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, 2023. gads

Mūsdienu vēsture

2018. gada martā tiek atjaunota Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības aktīva darbība.

Biedru kopsapulcē ievēlēta valde sekojošā sastāvā: valdes priekšsēdētājs Rišards Zaļeskis, valdes priekšsēdētāja vietniece Vija Riekstiņa, valdes locekles Evita Biraua, Inga Lepse, Iveta Neimane, kā arī revidents Ģirts Šķenders. Biedrībā darbojās projektu koordinatori Līga Rusmane un Ita Sprukule, biedrības biedre Daiga Dūce.

Līdz 2023. gadam LTBAB uzņemti un darbojas 28 biedri. 

Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss trīs darbības jomās – izglītības un zinātnes veicināšanā, kā arī slimību profilakses jautājumos.

Galvenie LTBAB mērķi ir:

  • veicināt tuberkulozes (TB) izplatības ierobežošanu valstī;
  • veicināt sabiedrības un TB pacientu informētību TB un plaušu veselības jautājumos.
Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības organizētā Pasaules Tuberkulozes dienai veltītā diskusija, 2023. gada 24. marts, Tuberkulozes un plaušu slimību centrsNo kreisās klātienē: Dr. Līga Kukša, Dr. Uldis Līkops, Dr. Andra Cīrule, Dr. Rišards Zaļeskis, Dr. Ilze Pučkure, žurnālists Aidis Tomsons

Biedrība ik gadu, Pasaules TB dienas ietvaros, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 24. martā, organizē publiskas starpsektoru diskusijas, iesaistot nozares speciālistus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus un medijus, lai aktualizētu un pārrunātu TB nozares izaicinājumus un problēmas valstī.

Tāpat, biedrība organizē lekcijas un izstrādā informatīvus materiālus par TB, kā arī nodrošina akcijas, kuru laikā iedzīvotāji var saņemt bezmaksas plaušu slimību speciālistu konsultācijas vai izmeklējumus uz TB. 

Biedrība darbojas ciešā sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Sadarbības centru Latvijā Multirezistentas TB ārstēšanas pētniecībā un izglītībā (PVO Sadarbības centrs), kas ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centrs struktūrvienība.

Ik gadu tiek organizēti vairāki starptautiska un vietēja līmeņa tālākizglītības pasākumi nozares speciālistiem (kursi, semināri, konferences, simpoziji, pieredzes apmaiņas vizītes) par novitātēm TB diagnostikā un ārstēšanā. 

PVO Sadarbības centra un Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības organizētais simpozijs “Uz cilvēka vajadzībām vērsta tuberkulozes aprūpe”, 2018. gads
PVO Sadarbības centra un Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības organizētie starptautiskie kursi “Inovācijas tuberkulozes diagnostikā un ārstēšanā” Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, 2023. gads

Biedrība realizē projektus TB pacientu un sabiedrības izglītošanā, piemēram, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” TB pacientiem tika vadītas izglītojošas nodarbības un izstrādāti informatīvie materiāli. 

pacientu nodarbība stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, 2023. gads
Jāņa Leimana balvas pasniegšana 2018. gadā, foto no kreisās: Dr. Vija Riekstiņa, LTBAB un balvas saņēmēja Dr. Dagnija Pakule

LTBAB organizē ikgadējo Jāņa Leimana balvas pasniegšanu, kas kopš 2017. gada reizi gadā tiek pasniegta ārstiem, zinātniekiem, māsām un citiem veselības aprūpes speciālistiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu TB un citu plaušu slimību ierobežošanā. 

Kopš 2021. g. LTBAB valdē ir trīs cilvēki: valdes priekšsēdētājs R. Zaļeskis, valdes priekšsēdētāja vietniece V.Riekstiņa, valdes locekles E.Biraua, revidents Ģ. Šķenders, projektu koordinatore L. Rusmane un biedrības biedre D. Dūce. 

Materiāls tapis Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības dibināšanas 100 gadu jubilejas konferencei 2023. gada 27. oktobrī.