Kontaktinformācija

Sabiedriskā labuma organizācija
Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība (LTBAB)

Rekvizīti:
Reģistrācijas Nr.: 40008004138
Juridiskā adrese: Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118, Tuberkulozes un plaušu slimību centrs

Banka: AS Swedbank
Konta Nr. LV06HABA0551044907029

Konatktinformācija:
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 23227970

Projektu koordinatores
Līga Rusmane un Ita Sprukule