Izsludināta Jāņa Leimana balva 2023

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība izsludina pretendentu izvirzīšanu Jāņa Leimana balvai 2023!

Jāņa Leimana balvu, sākot ar 2018. gadu, ik gadu piešķir Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība – ārstiem, zinātniekiem, medicīnas māsām un citiem speciālistiem, par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu tuberkulozes un citu plaušu slimību, ierobežošanā, kā arī jauno tuberkulozes speciālistu sagatavošanā un izglītošanā.

Galvenie kritēriji Jāņa Leimana balvas piešķiršanai ir:

  • Pretendenta izstrādāti un publicēti zinātniskie darbi par TB;
  • Pretendenta izstrādāti un publicēti mācību materiāli par TB;
  • Pretendenta aktīva piedalīšanās TB ierobežošanas pasākumos;
  • Pretendenta aktīva dalība speciālistu un iedzīvotāju izglītošanā par TB. 

Pretendentus Jāņa Leimana balvai var izvirzīt ārstniecības, zinātniskās iestādes, medicīnas darbinieku asociācijas, medicīnas pārvaldes, citas ar medicīnu un medicīnas darbinieku izglītību saistītas iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī jebkura cita persona.

Nolikums: LEIMANA BALVA 2023

Pieteikumus var iesniegt līdz 2023.gada 12. septembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma formu (zemāk) vai nosūtot uz Biedrības e-pastu: [email protected] rekomendāciju brīvā formā, kurā norādīta informācija par pretendentu (darba vieta, kontaktinformācija) un pretendenta izvirzīšanas pamatojums (vismaz 100 vārdi), kā arī iesniedzēja kontaktinformācija.

Pieteikumu forma pretendentu izvirzīšanai: 

 

Jāņa Leimana balva 2023

Informācija par pretendentu

Lūdzu, norādiet prasīto informāciju par pretendentu.