Par biedrību

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība | LTBAB

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība (LTBAB) ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbībā ir apvienojušies tuberkulozes (TB) pacienti, viņu tuvinieki, nozares profesionāļi un citi sabiedrības locekļi.

LTBAB galvenie mērķi ir veicināt sabiedrības un TB pacientu informētību TB un plaušu veselības jautājumos, kā arī atbalstīt nozares cilvēkresursu profesionālās kapacitātes attīstību TB pacientu ārstēšanā un aprūpē, lai uzlabotu TB pacientu dzīves kvalitāti.

LTBAB pamatdarbība ir saistīta ar starptautiska un vietēja līmeņa tālākizglītības kursu, konferenču, simpoziju, pieredzes apmaiņas braucienu un konsultatīvo vizīšu organizēšanu, iesaisti zinātniskos pētījumos, dažādos projektos, lai veicinātu Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un citu starptautisko organizāciju vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu TB apkarošanas darbā Latvijā, kopš 2018.gada maija strādājot sadarbībā ar PVO sadarbības centru Latvijā multirezistentas TB ārstēšanā un pētniecībā, kas ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sastāvā.

LTBAB iesaistās TB pacientu interešu, tiesību un pienākumu ievērošanā, organizējot un piedaloties informatīvos pasākumos, akcijās un citās aktivitātēs sabiedrības, saistīto nozaru pārstāvju un politikas veidotāju izglītošanai TB un plaušu slimību jautājumos. LTBAB organizē izglītojošus un atbalstošus pasākumus TB pacientiem un viņu tuviniekiem, piedalās nozares profesionālajās grupās un veicina jaunu biedru piesaisti LTBAB.