Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība

SIF projekts

Īstenojam projektu “Sabiedrības plaušu veselības pratības veicināšana tuberkulozes profilaksei”

Šobrīd norisinās projekts “Sabiedrības plaušu veselības pratības veicināšana tuberkulozes profilaksei”. Mūsu projekta mērķis ir ar izglītojošu un informatīvu pasākumu kopumu veicināt sabiedrības informētību, zināšanas un izpratni par tuberkulozi un plaušu veselības stiprināšanu, lai sekmētu TB un plaušu slimību profilaksi sabiedrībā un veicinātu iedzīvotāju veselību.

Projekta ietvaros izglītosim iedzīvotājus par plaušu veselības pratību, organizēsim informatīvas veselības pēcpusdienas un izstrādāsim informatīvus materiālus TB skartajiem cilvēkiem, kā arī veicināsim starpsektoru sadarbību TB pacientu atbalstam un uz cilvēka vajadzībām vērstas TB aprūpes nodrošināšanai!

Galvenās aktivitātes:

  • Plaušu veselības pratības video modulis;
  • TB pacientu drukāti informatīvie materiāli;
  • TB un plaušu slimību pacientu izglītojošās veselības veicināšanas, psihoemocionālā un sociālā atbalsta pēcpusdienas;
  • TB pacientu aprūpē iesaistīto veselības, sociālās labklājības institūciju un organizāciju pārstāvju sadarbības veicināšana;
  • TB pacientu aprūpē iesaistīto veselības, sociālās labklājības institūciju un organizāciju pārstāvju apmācības.

Projekta īstenošanas periods: no 02.01.2023 līdz 01.09.2023

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Sabiedrības plaušu veselības pratības veicināšana tuberkulozes profilaksei” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu “Sabiedrības plaušu veselības pratības veicināšana tuberkulozes profilaksei” saturu atbild “Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība”.