2008. gads, Juglas sanatorijas internātskolas 1. – 4. Klašu audzēkņu zīmējums Tuberkulozes dienā 

1993. – 2009. gads

1993. gadā Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības darbība tika atjaunota

Tās iniciatori bija Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra ārsti. Par Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības patronesi kļuva toreizējā Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa dzīvesbiedre Aina Ulmane. Par atjaunotās biedrības valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts ārsts Viktors Vestermanis. 

Saskaņā ar statūtiem biedrības galvenie darbības virzieni : 

  • sabiedrības informēšana un izglītošana par tuberkulozi; 
  • tuberkulozes slimnieku informatīvais un psihosociālais atbalsts; 
  • jaunāko tehnoloģiju un medikamentu ieviešanas tuberkulozes diagnostikā un ārstēšanā atbalstīšana.

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības valdes priekšsēdētājs Viktors Vestermanis un Tuberkulozes un plaušu slimību centra direktors Jānis Leimans aktīvi iesaistījās dažāda veida aktivitāšu organizēšana, lai informētu sabiedrību par tuberkulozi, jo šajā laikā bija vērojams straujš saslimstības ar tuberkulozi pieaugums valstī. 

Biedrība sadarbībā ar Ārstu biedrību un Tuberkulozes un plaušu slimību centra ārstiem noorganizēja divas ārstu zinātniskās konferences “Segliņa lasījumi”. 

Deviņdesmito gadu beigās Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības vadību pārņēma ārste Inga Lepse, kad sākās jauns posms biedrības darbībā, uzsākot sadarbību ar Zviedrijas Sirds un plaušu slimību asociāciju un tika sākta projekta “Pacients pacientam” realizācija. Projekta mērķis bija atbalstīt tuberkulozes slimniekus, veicināt slimnieku apvienošanos pacientu organizācijā. 

Slimnieku apmācību kabineti kļuva par vietu, kur notiek tuberkulozes slimnieku, viņu piederīgo, medicīnas personāla, sociālo darbinieku apmācība. 

Pirmais apmācību kabinets tika atklāts 2000. gada martā Rīgā – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra (TPSVC) ambulatorajā daļā, tam sekoja kabineti Liepājā un Daugavpilī. 2001. gadā tika izveidoti kabineti Madonā un Krāslavā, pēc tam tuberkulozes slimnīcā ,,Lielbērze”, TPSVC stacionārā, kā arī Cēsīs , Tukumā un Rēzeknē. Kopā desmit apmācību kabineti. 

2002. gads, Tuberkulozes slimnīcas “Lielbērze” pacientu apmācību kabineta atklāšana sadarbībā ar Zviedrijas sirds un plaušu slimību asociācijas locekļiem  Foto no kreisās: Dr. Inga Lepse, Dr. Mirdza Jurjāne, Christer Olsson, Dr. Jānis Leimans, Dr. Līga Kukša, Dr. Lill Lofgren, Dr. Ērika Botmane, Dace Uzulēna  

Nākamais solis apmācību kabinetu darbībā bija veidot tuberkulozes pacientu atbalsta grupas, kas sniegtu atbalstu tiem slimniekiem, kas saņem tuberkulozes terapiju. 

Šajā laikā Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības darbā aktīvi iesaistījās Tuberkulozes un plaušu slimību centra darbinieki – Iveta Neimane, virsmāsa Evita Biraua, ārste Zita Lauska, kā arī biedrības aktivitātes atbalstīja ārsti un māsas no apmācību kabinetiem reģionos. 

Kā rāda pieredze, tuberkulozes slimniekiem ļoti būtiski ir satikties un pārrunāt savas problēmas ar tiem cilvēkiem, kuri ir pārslimojuši tuberkulozi, sekmīgi izveseļojušies, kā arī atgriezušies ierastajā dzīves ritmā.

2003. gads, Tuberkulozes un plaušu slimību centra pacientu apmācību kabineta atklāšana sadarbībā ar Zviedrijas sirds un plaušu slimību asociācijas locekļiem. Foto no kreisās: Dr. Andra Cīrule, Nataļja Stepanova, Ronny Weylandt, Karl Gustav Leufstedt, tulce, Dr. Inga Lepse 

Cieša sadarbība Biedrībai bija izveidojusies ar Zviedrijas Sirds un plaušu slimību asociāciju un Tuberkulozes un plaušu slimību centra personālu.

Biedrība ar Zviedrijas Sirds un plaušu slimību asociācijas finansiālu atbalstu ir izdevusi un izplatījusi divus informatīvos bukletus: par multirezistento tuberkulozi un par tuberkulozes īpatnībām bērnu vecumā.  

Tika organizētas psihoterapeita lekcijas par dažāda vecuma pacientu, ģimenes un veselības aprūpes darbinieku saskarsmes problēmām. Šie lekciju kursi bija ļoti pieprasīti personāla vidū. 

2008. gads, Juglas sanatorijas internātskolas 1. – 4. Klašu audzēkņu zīmējums Tuberkulozes dienā 

2009. gadā notiek ārstniecības iestāžu reorganizācija, kuras ietekmē apsīka Biedrības darbība.