Apkārtraksts par atbalstu, informāciju un atgādinājumu drošības pasākumu ievērošanai tuberkulozes ierobežošanas aspektā

Reaģējot uz zemo atklāto tuberkulozes gadījumu skaitu valstī, atgādinām un aicinām mērķtiecīgi izmeklēt noteiktās tuberkulozes riska grupas.

Nozares speciālisti ir noraizējušies par faktu, ka tuberkulozes slimības diagnostika pēdējos divos gados ir ievērojami samazinājusies, vai pat dažos novados vispār netiek konstatēta. Tuberkuloze ir infekcijas slimība, kas var skart ikvienu, taču vairāk apdraud neaizsargātās un sociāli atstumtās sabiedrības grupas.

Ir riska grupas, kurās neatklātās tuberkulozes proporcija ir ievērojami augstāka nekā populācijā kopumā, tās ir sociālā riska grupas (nabadzīgie, dzīvojošie pārapdzīvotās telpās ar sliktu vēdināšanu, bez noteiktas dzīves vietas klīstoši, patversmju un zupas virtuvju klienti).

Nepietiekama pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem un nesavlaicīgums noved pie novēlotas tuberkulozes diagnozes, smagas un ielaistas slimības, kas veicina tālāku slimības izplatību. Jau šobrīd aprūpē un ārstēšanā aizvien biežāk nonāk pacienti ar ļoti smagu slimības gaitu, kas norāda, ka ir problēmas ar slimības savlaicīgu diagnostiku.

Plaušu radioloģisku izmeklēšanu var veikt jebkurā ārstniecības iestādē, kur šis izmeklējums ir pieejams. Pielikumā iestāžu saraksts, kur sniedz ambulatoras pneimonologa konsultācijas par tuberkulozi.

Aktīva TB slimības gadījumu meklēšana, kontaktpersonu noteikšana un aktīva nosūtīšana veselības aprūpes sniedzējiem, var veicināt drošas vides nodrošināšanu.

No sirds pateicamies ikvienam par ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanas darbā!

Atgādinām un informējam, ka tuberkulozes izplatības ierobežošanā svarīga nozīme ir riska grupu izmeklēšanai un to regulārai pārbaudei, veicot radioloģisku izmeklēšanu(plaušu rentgenogrāfija) un, ja konstatēti tuberkulozei raksturīgi simptomi:

    • klepus ar vai bez krēpām
    • paaugstināta ķermeņa temperatūra,
    • svara zudums,
    • svīšana naktīs,

veicot krēpu izmeklējumus.

Šie noteikumi ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 299 par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem tuberkulozes izplatības ierobežošanai, kā arī ar noteikumiem Nr. 413 par patvēruma meklētāju obligāto medicīnisko un laboratorisko pārbaudi.

Riska grupu izmeklēšanas kārtība tuberkulozes un tuberkulozes infekcijas diagnostikai – https://www.spkc.gov.lv/lv/media/1600/download Simptomi – https://www.tuberkuloze.lv/kas-ir-tb/

TB apkartraksts

Tuberkulozes_ārstniecības_iestades_