Sagatavots ekspertu ziņojums ar priekšlikumiem un rekomendācijām tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas pacientu psihosociālā atbalsta veicināšanai

Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības eksperti sagatavojuši ekspertu ziņojumu ar priekšlikumiem un rekomendācijām tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas pacientu psihosociālā atbalsta veicināšanai.
Ziņojuma mērķis ir izplatīt nozarei saistošajām valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām situācijas izpēti un ieteikumus psihosociālā atbalsta veicināšanai tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas pacientiem.
Ziņojums sagatavots Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības īstenotā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta “Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības kapacitātes stiprināšana tuberkulozes skarto cilvēku atbalstam un sabiedrības informēšanai” ietvaros, Sabiedrības integrācijas fonda līguma identifikācijas numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/017/20.

Rekomendācijas TB un LTBI pacientu psihosocialam atbalstam PDF formātā pieejams šeit.