16.02. notikusi LTBAB ikgadējā biedru kopsapulce

Otrdien, 16.februārī attālinātā veidā notika Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības (LTBAB) ikgadējā biedru kopsapulce.

Kopsapulces laikā biedri tika informēti par LTBAB īstenotajām aktivitātēm un projektiem 2020.gadā, tika lemts par 2021.gada darba plānu un citiem jautājumiem, kā arī ievēlēta jaunā LTBAB valde turpmākajiem trīs gadiem.

2020.gadā LTBAB noritēja aktīvs darbs pie projekta «LTBAB kapacitātes stiprināšana tuberkulozes (TB) skarto cilvēku atbalstam un sabiedrības informēšanai» ieviešanas, kas tika īstenots pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  • Projekta mērķi bija uzlabot sabiedrības informētību TB jautājumos, veicināt izpratni par TB skarto cilvēku problēmām un vajadzībām, veicināt starpsektoru sadarbību TB pacientu aprūpē, kā arī uzlabot LTBAB kapacitāti TB interešu aizstāvības, politikas līdzdalības, publiskās komunikācijas un organizācijas finansiālās ilgtspējības jautājumos.
  • Projekta laikā tika veikta aptauja par pacientu vajadzībām ārstēšanas laikā, izstrādāts ekspertu ziņojums ar priekšlikumiem un rekomendācijām pacientu psihosociālā atbalsta veicināšanai, kā arī organizēta publiska starpnozaru diskusija par identificētajām problēmām TB nozarē Latvijā, ar mērķi meklēt risinājumus un sadarbības iespējas, kā arī veicināt efektīvu TB profilaksi sabiedrībā. Tāpat projekta rezultātā izstrādāta LTBAB mājas lapa, organizētas 3 apmācības LTBAB biedriem,  nodrošinātas TB speciālista konsultācijas par TB un plaušu veselību biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un “DIA+LOGS” klientiem, kā arī veiktas citas aktivitātes.

Tāpat 2020.gadā LTBAB sadarbojās ar PVO Sadarbības centru Multirezistentas tuberkulozes (MR-TB)  ārstēšanas pētniecībā un izglītībā, organizējot starptautiskos un vietējos tālākizglītības pasākumus TB nozares profesionāļiem par aktualitātēm TB diagnostikā un ārstēšanā, organizēja J.Leimana balvas pasniegšanu un piedalījās citos sabiedrības izglītības pasākumos.

Kopsapulces laikā tika ievēlēta LTBAB valde turpmākajiem trīs gadiem:

Valdes priekšsēdētājs – Dr. Rišards Zaļeskis, medicīnas doktors un sertificēts pneimonologs. Starptautisks TB eksperts. Lektors un pasniedzējs PVO sadarbības centrā MR-TB ārstēšanas pētniecībā un izglītībā. 1994.g.-2000.g.- PVO darbinieks dažādos amatos. 2000.g.-2012.g. – PVO Eiropas Reģionālā biroja (Kopenhāgena, Dānijā) reģionālais padomnieks TB apkarošanā. 2014.g.-2018. g. Globālas Fonda cīņai pret AIDS, TB un malāriju tehniskās pārskatīšanas paneļa biedrs.

Valdes locekle – Dr. Vija Riekstiņa, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centrs Rīgas ambulatorās nodaļas vadītāja, lektore PVO sadarbības centrā MR-TB ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.

Valdes locekle – Evita Biraua, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu slimību centrs Rīgas ambulatorās nodaļas virsmāsa, lektore PVO sadarbības centrā MR-TB ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.