Izsludināta pieteikumu iesniegšana J.Leimana balvai 2021

2021. gada 22.februārī Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība izsludina pieteikumu iesniegšanu Jāņa Leimana balvas par ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanā 2021 piešķiršanai, lai godinātu Jāņa Leimana piemiņu un atbalstītu speciālistus, kuri nenogurstoši strādā šajā sarežģītajā medicīnas jomā.

Jāņa Leimana balvu par ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanā sākot ar 2018.gadu, ik gadu piešķir Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība – ārstiem, zinātniekiem, medicīnas māsām un citiem speciālistiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu tuberkulozes un citu plaušu slimību ierobežošanā, kā arī jauno tuberkulozes speciālistu sagatavošanā un izglītošanā. 

Galvenie kritēriji balvas piešķiršanai ir:

  • Pretendenta izstrādāti un publicēti zinātniskie darbi par TB;
  • Pretendenta izstrādāti un publicēti mācību materiāli par TB;
  • Pretendenta aktīva piedalīšanās TB ierobežošanas pasākumos;
  • Pretendenta aktīva dalība speciālistu un iedzīvotāju izglītošanai par TB pasākumu organizēšanā.

 

Pretendentus Jāņa Leimana balvai var izvirzīt ārstniecības, zinātniskās iestādes, medicīnas darbinieku asociācijas, medicīnas pārvaldes vai citas ar medicīnu un medicīnas darbinieku izglītību saistītas iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī jebkura cita persona, līdz 2021.gada 22.martam iesniedzot Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrībai rekomendāciju brīvā formā (nosūtot uz e-pasta adresei info@tuberkuloze.lv).

Konkursa nolikums: J.Leimana balvas konkursa nolikums 2021

Paziņojums par J.Leimana balvas 2021 izsludināšanu: J.Leimana balva pazinojums 2021